start  |  mail  | 

Samorządowe Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju

Strona główna   |   Plan lekcji   |   Galeria   |   Biblioteka   |   Gimwizjer

Szkoła

Uczniowie

Wyjazdy edukacyjne

Kontakt

Dane teleadresowe szkoły

Samorządowe Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju
ul. Grotta 3
28-100 Busko-Zdrój
tel/fax: (41)3786112
sg1busko@interia.pl

więcej...

Kontakt z administratorem

Pytania, wątpliwości i sugestie dotyczące strony lub dziennika elektronicznego, proszę kierować na adres:
admin@sg1.busko.pl
lub
gimnazjum@sg1.busko.pl

Licznik odwiedzin

Projekt "Jestem genialny - wyrównywanie szans edukacyjnych gimnazjalistów z Gminy Busko - Zdrój"

Wycieczka do Sejmu i Senatu

W czterech gimnazjach znajdujących się na terenie naszej Gminy realizowany jest Projekt "Jestem genialny - wyrównywanie szans edukacyjnych gimnazjalistów z Gminy Busko-Zdrój". Projekt finansowany jest z środków Unii Europejskiej a realizowany przez Stowarzyszenie: Porozumienie Samorządowe Busko-Zdrój oraz Sidrom Sp. z o.o.

Celem Projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w gimnazjach leżących na terenie naszej gminy i wzrost szans edukacyjnych uczniów. W ramach Projektu uczniowie rozwijają swoje umiejętności i zdolności uczestnicząc w atrakcyjnych zajęciach między innymi z robotyki i automatyki, w warsztatach z szybkiego czytania, w warsztatach muzycznych, manualnych oraz w zajęciach z tańca współczesnego. Projekt dba też o stronę rozwoju edukacyjnego uczniów i ma za zadanie pomóc im w kształtowaniu swojej wizji kariery edukacyjnej i zawodowej. W tym celu stworzyliśmy im możliwość uczestniczenia w spotkaniach z zawodami oraz wycieczkach zawodoznawczych.

Nasi gimnazjaliści mogą również szlifować swoje umiejętności oratorskie biorąc udział w panelach dyskusyjnych, podczas których poruszane są tematy związane z sytuacją w kraju i na świecie. Biorą też udział w zajęciach tematycznych związanych z poznaniem krajów i kultur europejskich, modeli funkcjonowania demokracji europejskich wraz z jej historią, w tym również Polski. To na nich młodzi ludzie zapoznają się z kulturą krajów anglojęzycznych, germanofońskich i frankofonicznych. Wspaniałym uzupełnieniem zajęć są wycieczki między innymi do Sejmu i Senatu. To one przybliżają gimnazjalistom zagadnienia , o których mówiono na spotkaniach.

10 stycznia 2012 r. odbyła się właśnie jedna z takich niezwykłych wycieczek do Warszawy w której uczestniczyli między innymi uczniowie naszej szkoły. Jej celem było poznanie kulis funkcjonowania Sejmu i Senatu oraz sprawdzenie jak funkcjonuje władza ustawodawcza w Polsce. Gimnazjaliści mieli też możliwość odbyć bajkowy spacer po cudownie oświetlonej Warszawie, gdzie dzięki przewodnikowi i świetnie przygotowanej kadrze uczniowie poznali historię stolicy i jej atrakcje. Stolica oczarowała nas wszystkich wciąż jeszcze świąteczną iluminacją.

K.S-W

O projekcie

Każdy może być genialny!
Młodzi ludzie, podobnie jak dorośli zwykle narzekają na natłok obowiązków. Nauka, zajęcia dodatkowe, korepetycje, basen. I tak sześć dni w tygodniu. Często można odnieść wrażenie, że wolny czas uczniów gimnazjum jest po prostu źle zagospodarowany. Informacja o projekcie unijnym, w ramach którego pojawią się kolejne obowiązki po stronie naszych podopiecznych, mogła budzić wątpliwości, okazuje się jednak, że nasi gimnazjaliści znajdują czas na dodatkowe obowiązki, jeśli tylko skierowana do nich oferta jest dostatecznie ciekawa i atrakcyjna.

Projekt: "Jestem genialny - wyrównywanie szans edukacyjnych gimnazjalistów z Gminy Busko - Zdrój" jest realizowany przez Stowarzyszenie "Porozumienie Samorządowe Busko-Zdrój" oraz Sidrom Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w gimnazjach Gminy Busko- Zdrój i wzrost szans edukacyjnych uczniów. Udział w projekcie dla wszystkich uczniów gimnazjów Gminy Busko - Zdrój jest bezpłatny.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie "Porozumienie Samorządowe Busko Zdrój" z ramienia którego projektem kieruje Michał Maroński. Partnerem Projektu jest Sidrom Sp. z o.o., od kilku lat już realizująca z dużym sukcesem na terenie gminy i województwa projekty z zakresu doradztwa i poradnictwa zawodowego. Koordynatorem projektu ze strony Sidrom Sp. z o.o. jest Marta Sakwa. Obowiązki opiekuna pedagogicznego, czuwającego nad przebiegiem zadań w poszczególnych szkołach pełni Katarzyna Siemińska- Woźniak. Projekt skierowany jest do uczniów klas 1-3 czterech szkół gimnazjalnych z terenu gminy Busko-Zdrój. Są to:
Samorządowe Gimnazjum nr 1
Samorządowe Gimnazjum nr 2
Samorządowe Gimnazjum w Zbludowicach
Samorządowe Gimnazjum w Podgajach.

Wnioskodawca zakładał udział w projekcie dla 178 uczniów z wyżej wymienionych placówek, jednak zainteresowanie wśród gimnazjalistów udziałem w projekcie jest tak duże, że aktualnie uczestniczy w nim ponad 250 gimnazjalistów.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 sierpnia 2011 roku, a zakończy się w czerwcu 2012 roku. W ramach projektu uczniowie rozwijają swoje umiejętności i zdolności uczestnicząc w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych, których wyboru dokonują indywidualnie ale ze wsparciem pedagogów i doradców zawodowych. Największym zainteresowaniem cieszą się po raz pierwszy realizowane na terenie naszej gminy Warsztaty z robotyki i automatyki. Warsztaty te obejmują 280 godzin zajęć praktycznych, w której weźmie udział w sumie 96 uczniów. Zajęcia realizowane są w każdych z czterech gimnazjów w formie warsztatów weekendowych, prowadzonych w ciekawy i przystępny sposób przez wyspecjalizowaną firmę szkoleniową. Ich motto brzmi: mało teorii, a dużo ćwiczeń praktycznych, które pobudzają wyobraźnię i kreatywność grupy. Tematyka warsztatów oscyluje wokół zagadnień: podstawy fizyki i mechaniki, budowa i działanie robotów, programowanie robotów. W trakcie warsztatów uczestnicy mają zapewniony posiłek, a uczniowie i uczennice z terenów wiejskich mają zapewniony transport.

Równie interesujące i cieszące się dużym zainteresowaniem wśród uczniów są Warsztaty z szybkiego czytania. Zajęcia odbywają się w każdej z czterech szkół w dziesięcioosobowych grupach. Prowadzi je wyspecjalizowana firma na bazie autorskich programów z technik szybkiego i efektywnego czytania.

W ramach projektu organizowane są również Spotkania z zawodami i wycieczki zawodoznawcze, które mają pomóc uczniom i uczennicom w kształtowaniu wizji kariery edukacyjnej i zawodowej. Nasi gimnazjaliści mogą też szlifować swoje umiejętności oratorskie biorąc udział w panelach dyskusyjnych, gdzie poruszane są tematy związane z sytuacją w kraju i na świecie. Dla uczestników paneli dyskusyjnych przewidziano także wycieczki do Sejmu i Senatu oraz udział w zajęciach tematycznych, podczas których zapoznają się z kulturą krajów anglojęzycznych, germanofońskich i frankofońskich. W projekcie nie zabrakło również miejsca na sztukę, którą gimnazjaliści mogą uprawiać poprzez udział w warsztatach manualnych, warsztatach muzycznych oraz warsztatach z tańca współczesnego.

W projekcie przewidziano również 360 godzin zajęć wyrównawczych np. z matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki, astronomii - w zależności od potrzeb i preferencji uczniów.

Obligatoryjnym elementem projektu dla wszystkich uczestników zajęć i warsztatów jest poradnictwo edukacyjno-zawodowe, które realizowane jest poprzez warsztaty grupowe i indywidualne spotkania z doradcą zawodowych, w trakcie których uczniowie i uczennice wypracowują swoje Indywidualne Plany Działania.

W czasie spotkań i warsztatów uczestnikom projektu zapewniono właściwą bazę dydaktyczną i zaplecze logistyczne. Wszystkie zajęcia są wyprawą w głąb zagadek nauki oraz doskonałą zabawą pozwalającą wspaniale i pożytecznie spędzić czas oraz rozwinąć swoje umiejętności.

Projekt "Jestem genialny" jest wspaniały, bo spełnia marzenia: oprócz nauki i poszerzenia wiadomości, umożliwia przeżycie przygody i zapewnia, że każdy może zostać...geniuszem.

Wszystkie zajęcia są znakomite i bardzo potrzebne dla młodych ludzi, przed którymi jeszcze wiele lat nauki. Zadania realizowane w ramach projektu cieszą się ogromną popularnością, ponieważ prowadzone w profesjonalny sposób łączą naukę oraz elementy zabawy. Uczniowie biorący udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu oceniają je bardzo wysoko i cieszą się, że mogą brać w nich udział. Świadczą o tym między innymi ich wypowiedzi.

W ramach projektu "Jestem Genialny", ja z moimi koleżankami i kolegami mamy szansę uczestniczyć w zajęciach dotyczących szybkiego czytania i technik uczenia się .

Dzięki tym warsztatom możemy kilkakrotnie zwiększyć tempo czytania, skrócić czas nauki, rozwijać pamięć i koncentrację oraz poznać tajniki metod skutecznego, efektywnego sposobu uczenia się np. : haki czy metodę skojarzeń. Na zajęciach poznajemy i wykonujemy różne ciekawe ćwiczenia, między innymi: skracające czas fiksacji i pamięci bezpośredniej, gimnastykę oka, poszerzanie pola widzenia, a także taktowanie książki. Dostaliśmy również ciekawe zeszyty ćwiczeń . Uważam, że wiedza i umiejętności nabyte do tej pory sš przydatne. To szkolenie naprawdę jest efektywne. Bardzo się cieszę, że się na nie zdecydowałam i mogę w nim uczestniczyć.

Kaja SG NR1

Warsztaty szybkiego czytania, to niesamowite zajęcia, podczas których zdobywamy nową wiedzę i umiejętności. Szkolimy na nich nie tylko szybkie czytanie, ale również metody efektywnego uczenia się. Trenujemy koncentrację oraz pamięć. Uczymy się również, z jakim podejściem należy przystępować do różnego rodzaju testów lub sprawdzianów. Każde zajęcia poprzedzane są serią ćwiczeń relaksacyjnych, gdyż to dobrze wpływa na nasz umysł i pobudza go do większego działania oraz różnymi edukacyjnymi zabawami. Każdy uczestnik kursu otrzymał specjalny zeszyt ćwiczeń, w którym zawarte są wszelakie ćwiczenia poszerzające pole widzenia, trenujące pamięć fotograficzną albo pamięć krótkotrwałą oraz koncentrację. Według mnie to bardzo przydatne rzeczy z punktu widzenia ucznia. Zwiększając szybkość czytania oraz rozumienie tekstu, szybciej nauczymy się danego materiału, bez potrzeby długotrwałego siedzenia nad książką. Dzięki sporządzaniu notatek w postaci mapy myśli, lepiej zapamiętujemy tekst na zasadzie skojarzeń. Atmosfera na zajęciach jest bardzo przyjemna. Uważam, że takie warsztaty, to świetna rzecz i zachęcam, by inni też kiedyś spróbowali zapisać się na taki kurs.

Nikola SG NR1

W naszym gimnazjum realizowany jest Projekt finansowany z Unii Europejskiej „Jestem genialny”. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach o różnym charakterze i tematyce. Do wyboru jest wiele naprawdę ciekawych zajęć, m.in. warsztaty z robotyki i automatyki. Na zajęciach mamy możliwość zapoznania się z konstrukcją robotów oraz ich programowaniem. Pod nadzorem naszych opiekunów składamy roboty, co dostarcza nam wielu emocji. Trzeba uważać, aby nie popełnić błędu, gdyż może to przeszkodzić w dalszym składaniu maszyny. Ćwicząc w dwuosobowych grupach równocześnie uczymy się skupienia oraz wytrwałości. Dążąc do wyznaczonego nam celu, staramy się robić to jak najlepiej. Po złożeniu robotów w specjalnym programie komputerowym, następuje etap ich programowania. Aby łatwiej nam się pracowało, nauczyciele dają nam porady oraz wskazówki. Bez ich pomocy na pewno nie dalibyśmy sobie rady! Kiedy udało się nam prawidłowo zaprogramować nasze roboty, sprawdzaliśmy ich działanie na korytarzu. Zabawom nie było końca! Wspólnie urządzaliśmy wyścigi, próbowaliśmy nowych sposobów działania urządzeń. Na każdych cotygodniowych zajęciach składaliśmy inne roboty. Najpierw budowaliśmy urządzenie o nazwie Jeździk. Wykonywał on jednak najprostsze funkcje. Sposób w jaki go programowaliśmy, umożliwiał mu ominięcie przeszkody. Na kolejnych zajęciach, tworzyliśmy wyścigówkę. Jej programowanie było już trudniejsze. Mogliśmy sterować jej ruchami za pomocą tj. joysticków. Następnie przekształciliśmy jej budowę w taki sposób, aby udoskonalić poruszanie się urządzenia. Przed nami jeszcze kilka zajęć i wiele interesujących robotów do zbudowania. Ze zniecierpliwieniem oczekujemy już kolejnych spotkań. Warsztaty z robotyki są dla nas niesamowitą przygodą. Uczymy się w nietypowy sposób, rozwijamy swoje zainteresowania. To niesamowite połączenie nauki i zabawy!

Mateusz SG NR1

Warsztaty muzyczne wiążą się z niezwykła frajdą i zabawą. W rozrywkowy sposób wzbogacamy swoją wiedzę i rozwijamy umiejętności. Pierwsze zajęcia poświęcone były w pełni historii muzyki rozrywkowej. Od początku analizowaliśmy etapy rozwoju rodzajów muzyki, których słuchamy obecnie. Mimo swej różnorodności wszystkie wywodzą się z tego samego pierworodnego stylu. Zajęcia teoretyczne wzbogacone są słuchaniem nagrań i oglądaniem filmików. Spotkaliśmy się z wieloma znanymi nam nazwiskami i nazwami zespołów jak np. Jim Morrison, Michael Jackson, Stewie Wonder, The Beatles lub Led Zeppelin. Pierwszymi zajęciami praktycznymi były warsztaty wokalne. Wykonywaliśmy ćwiczenia uczące nas odpowiedniego oddychania, umożliwiającego nam lepsze wydawanie dźwięków i emisji głosu. Uczyliśmy się także kilku kultowych piosenek. Ogólnie zajęcia spotkały się z sympatią uczestników. Mili prowadzący starali się rozwinąć nasze umiejętności, ale i wysłuchiwali naszych propozycji. Zachęcali nas przykładami z życia wziętymi i historiami, które ich spotkały. Uważam, ze te zajęcia to świetna sprawa. Umożliwiają nam rozwijanie umiejętności i wiedzy jak i dostarczają zabawy i rozrywki. Na pewno uczestniczenie w nich nie jest stratą czasu, ale wręcz świetnym wykorzystaniem tych wolnych chwil. Na następne spotkanie przewidziane są zajęcia w profesjonalnym studiu nagraniowym a w dalszych etapach nauka gry na gitarze i harmonijce ustnej. Gorąco polecam uczestniczenie w zajęciach dodatkowych. Osobiście uważam, że jest to wyjątkowa szansa na wzbogacenie swej wiedzy w zakresie muzyki.

Nikola SG NR1


Samorządowe Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju ©2010 - E.K.